PRODUKT ART.NR. SLAG ANTAL
TRÄSPALJEE
80 x 180 cm Rektangel 733001 Styck 1
Pall 25
TRÄVINDSKYDD
80 x 180 cm 733002 Styck 1
Pall 25
TRÄBROAR  MED  RÄCKE  - BESTÄLLNINGSVAROR
150 x 60 x 80 390150 Styck 1
300 x 90 x 110 390300 Styck 1
400 x 90 x 110 390400 Styck 1
500 x 90 x 110 390500 Styck 1
TRÄBROAR  UTAN  RÄCKE  - BESTÄLLNINGSVAROR
150 x 60 390151 Styck 1
300 x 90 390301 Styck 1